Inga konstigheter - bara goa grejer!

Gårdsbutiken NÄSTAN alltid öppen sista söndagen i varje månad, se nedan!


Närmsta tiden

 

Corona drabbar oss alla, på olika sätt. För oss har det bland annat inneburit att alla marknader ställts in, vilket är vår viktigaste inkomstkälla. För att motverka detta har vi valt att satsa hårt på Reko-ringarna runt omkring. Reko har haft en god tillväxt på de allra flesta orter där vi deltar och det är jättekul att få vara en liten del av denna folkrörelse. 

Att producera glass i halvlitrar mot att bara köra femliters kantiner tar mycket längre tid, förutom att det också ger en sämre marginal och detta har tärt hårt på oss hela året. Samtidigt är det ganska tärande att vara på Reko tre kvällar i veckan, utöver allt annat som måste hinnas med. 
Vi ligger en månad före i tillverkning mot förra året och har trots det inte ett tillräckligt stort lager. För att orka med sommaren väljer vi nu att dra lite i bromsen, innan våra kroppar gör detta åt oss. 
Verksamheten mår bra, vi mår ganska bra, men vi är tämligen tömda på kraft och behöver lite tid att ladda batterierna helt enkelt. 
Vi har redan vidtagit vissa åtgärder för att minska arbetsbördan framöver. I veckan bestämde vi oss för att sluta med glassen på ICA Kvantum i Nässjö. Det var ett svårt beslut att ta, då de varit vår största kund i alla år. Dessutom har vi bestämt oss för att minska deltagandet på Reko, till att börja med under Juli månad. 

Följ oss på sociala medier, för snabbare uppdateringar: